Verantwoordelijk handelen – de basis voor een zekere, gezamenlijke toekomst!

De Griesemann Group heeft duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. We handelen op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier in overeenstemming met onze principes. Ons primaire doel is om ervoor te zorgen dat al onze zakelijke activiteiten in harmonie zijn met het welzijn van onze omgeving op de lange termijn.

De veiligheid en gezondheid van onze collega’s en het milieu waarin we werken hebben onze hoogste prioriteit. We doen er alles aan om ongevallen te voorkomen, emissies en hun impact op ecosystemen zoveel mogelijk te beperken en te garanderen dat de mensenrechten in ons verantwoordelijkheidsgebied worden nageleefd.

Onze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de behandeling, het transport en de verwijdering van grondstoffen, producten en afval. We hechten er veel belang aan om dit op een veilige, sociaal verantwoorde en milieuvriendelijke manier te doen.

Duurzaamheidscertificaat

De Griesemann Group heeft het wereldwijd erkende Evovadis duurzaamheidscertificaat ontvangen. Het “INDUREST PLANUNGSGESELLSCHAFT FUER INDUSTRIEANLAGENBAU MBH” staat voor alle bedrijven in de Griesemann Group.

Algemene Beoordeling: goed

ecovadis

Groene technologieën

Als het gaat om klimaatneutraliteit spelen hernieuwbare energie, waterstof en power-to-X technologieën een sleutelrol in duurzame industriële processen en mobiliteitsconcepten.
Als Griesemann Group zijn we actief en intensief betrokken bij bestaande processen om veelbelovende projecten te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming en de energietransitie.

We zetten ons in voor het wereldwijde Responsible Care-initiatief van de chemische industrie in Duitsland en zetten ons in voor de voortdurende verbetering van veiligheid, gezondheid en milieubescherming, zelfs verder dan de wettelijke vereisten. We zijn er vast van overtuigd dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid cruciale elementen zijn van ons succes en onze toekomst.

We zijn ons bewust van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en stimuleren vooruitgang en de implementatie van nieuwe technologieën voor een duurzame toekomst.