Van de voorstudie tot de oplevering van de installatie

Met multidisciplinaire engineering- en montagecompetenties onder één dak realiseren wij geïntegreerde projecten. Door ons PMO, onze centrale inkoop, ons ervaren bouwplaatsmanagement en geïntegreerd QSHE-managementsysteem zijn wij optimaal in de positie om EPC|M-projecten veilig en efficiënt te realiseren.

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Single en multidisciplinaire projecten

Wij leveren oplossingen op maat voor nieuwbouw, moderniseringen en onderhoudsplannen, van de voorstudie tot de implementatie, of het nu een werksoortspecifiek enkelvoudig project of een complex integraal project is.

Greenfield | Brownfield

Met vijf decennia ervaring in de installatiebouw zijn wij tegenwoordig voor bijna 50% van de Duitse en Oostenrijkse procesindustrie actief. Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw, op braakliggend terrein of een bestaande installatie – wij sturen efficiënt en interfacearm uw integrale project aan.

Geïntegreerde installatiebouw voor de procesindustrie

Al meer dan 45 jaar leveren wij als sterke partner in de proces- en energie-industrie individuele, flexibele en complexe oplossingen op het gebied van installatiebouw, engineering, installatietechniek en bliksembeveiliging – met multidisciplinaire diensten die de complete levenscyclus van industriële installatie afdekken.

Van het werksoortspecifieke tot het turnkey totaalproject

Of het nu gaat om nieuwbouw, modernisering of onderhoud – wij leveren oplossingen op maat. 1.600 ervaren ingenieurs, technici en monteurs vanuit alle disciplines die wij “inhouse” hebben, stellen ons in staat om EPC- en EPCM-projecten van de meest uiteenlopende omvang geïntegreerd af te wikkelen. Door de integratie van plannings- en montage-knowhow beschikken wij over een hoge mate van HSE-begrip en houden altijd de haalbaarheid en de exploitatie van de installatie in het oog. Maximale installatieveiligheid en -beschikbaarheid en de hoogst mogelijke efficiëntiestijgingen zijn voor al onze processen en beslissingen leidend. Door de aanwezigheid van meer dan 40 vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland komen wij heel dicht bij onze klanten en zijn wij uitstekend bekend met de plaatselijke omstandigheden. Deze sterke presentie op locatie, in combinatie met de installatiebouwcompetentie en het in hoge mate kunnen beschikken over mensen en middelen binnen de gehele Griesemann Gruppe, vormt de basis van onze vele jarenlange partnerschappen.

EPC- en turnkeyprojecten

Multidisciplinaire engineering- en montagecompetentie, aangestuurd vanaf één punt door een centraal project- en bouwplaatsmanagement en ondersteund door een eigen inkoopafdeling: dat is onze kernactiviteit.

Geïntegreerde mono disciplinaire projecten

Wij leveren oplossingen die bij uw bedrijf passen: toegesneden op de individuele wensen van onze klanten wikkelen wij mono disciplinaire projecten integraal af: van de planning via de montage tot de ingebruikname.

Turnaroundondersteuning en inspecties

Bij het onderhoud ondersteunen wij onze klanten met een complexe stilstandplanning. Bij de uitvoering dekken wij alle disciplines van de industriële montage af met onze over veel hulpmiddelen beschikkende teams van rond de 850 gespecialiseerde krachten.

Projectmanagement en -controlling

Onze projectafwikkeling is gebaseerd op gecertificeerde projectmanagementprocessen en gestandaardiseerde afwikkelingsrichtlijnen, gemanaged door jarenlang op dit gebied ervaren collega’s. Onze diensten op het gebied van projectmanagement bestaan o.a. uit:

 • Projectopzet
 • Tijdsplanning en agendabeheer
 • Middelenplanning
 • Voortgangsmanagement en monitoring
 • Integratie van de vrijgaveprocessen van de klant in ons projectmanagement
 • Aansturing van de ontwerp- en HAZOP-beoordelingen
 • Strenge bewaking van de project- en investeringsbegrotingen met gebruikmaking van een ERP-systeem, eventueel ook in het ERP-systeem van de klant of van samenwerkingspartners
 • Geïntegreerde CE-certificeringen en het opstellen van conformiteitsdocumentatie, werksoortoverstijgend van de start van het project tot de acceptatie.

QHSE – Kwaliteit en veiligheid

De basis van de QHSE-maatregelen in de Griesemann Gruppe is een gestructureerd managementsysteem waardoor wij de mogelijkheid krijgen om processen te vergelijken en aan te sturen. Op basis hiervan kunnen wij de consequente monitoring van onze activiteiten waarborgen en destilleren hieruit maatregelen ter verbetering, zodat wij continue de verdere ontwikkeling van onze processen in gang kunnen zetten. Ook het dialoog- en interfacemanagement tussen ons en onze stakeholders is op dit systeem gebaseerd. Onze centrale serviceafdelingen “Kwaliteitsmanagement” en “Arbo” staan in een begeleidende rol alle organisatie-eenheden en productielocaties bij en ondersteunen bij alle QHSE-relevante vragen. Bij engineering geven wij inhoud aan onze gevestigde Quality- en Technical Assurance-processen. Daar hoort bijv. ook bij dat wij bij de planning streng volgens het vier-ogen-principe werken.

Inkoop

 • In eigen beheer ontwikkelde inkoopdatabank
 • Coördinatie en opstelling van gekwalificeerde en nauwkeurige kostenramingen al tijdens de eerste projectfases.
 • Uitvoering van leveranciers- en contractpartneraudits
 • Begeleiding en uitvoering van het complete inkoopproces – van de aanvraag via het vergelijken van offertes, het inhuren, uitzenden, de factuurcontrole, oplevering, acceptatie tot aan het garantiemanagement
 • Mogelijkheid voor inkoop onder eigen naam of in naam van en op rekening van onze klanten
XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Procestechnologie

Als jarenlange partner van de industrie met omvangrijke procestechnische expertise beschikken wij over ca. 50 jaar ervaring in de implementatie van technologische knowhow.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Aanlegplanning | Piping / Leidingtechniek

In de piping / leidingtechniek dekken wij het volledige dienstenspectrum af, van de aanlegplanning via het opmaken van de uitvoeringsdocumentatie tot aan de omzetting met het vervaardigen, monteren en in gebruik nemen van de leidingen.

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Machine- | Apparatenbouw

In de machine- en apparatenbouw leggen onze experts de details van de in te zetten uitrustingen vast. Bij de montage zorgt ons gespecialiseerd personeel voor de veilige uitrustingsmontage en voert de mechanische service in onze eigen werkplaatsen uit.

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Bouwtechniek | Industriële staalbouw

Onze engineeringexperts ondersteunen u gedurende alle projectfases, van de concept- via de vergunningsplanning tot het opmaken van de uitvoeringsdocumentatie. Bij de omzetting bieden wij u de prefabricage van complexe, evenals de vakkundige montage en het onderhoud.

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Industriële tankbouw

Bij de industriële tankbouw leveren wij werksoortoverstijgende plannings-, montage- en onderhoudsdiensten. Behalve nieuwbouwprojecten is een van onze prioriteiten de beoordeling en renovatie van bestaande objecten op het terrein van brownfield.

E/MSR-Techniek | Automatisering

Onze teams beschikken over veel hulpmiddelen en bieden hoogwaardige engineering en vakkundige montage voor een betrouwbare energievoorziening en een veilige besturing van uw installatie. Bovendien bieden wij doorlopende automatiseringsoplossingen voor uw specifieke processen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX

Bliksembeveiliging

Wij zijn Duitslands toonaangevende aanbieder op het gebied van aarding en bliksembeveiliging met meer dan 150 jaar ervaring bij de planning, montage en het onderhoud van professionele bliksembeveiligingsoplossingen voor industrie en bedrijven.

Hoge in-house E/MSR- en automatiseringscompetentie

In de E/MSR- en automatiseringstechniek bieden wij onze klanten geïntegreerde, werksoortspecifieke oplossingen van het idee tot aan de uitvoering. Meer dan 180 ingenieurs en technici werken ambitieuze concepten uit voor de energievoorziening en de meet- en regeltechniek van uw installatie. Als producentonafhankelijke aanbieder ontwikkelen wij bovendien doorlopende en duurzame automatiserings- en besturingsoplossingen. Verder zorgen wij voor de (tele-)communicatietechniek. Bij de E/MSR-montage dragen meer dan 500 ervaren specialisten de verantwoordelijkheid voor de professionele realisering.

Onze brancheomgeving

Als een van de grootste Duitse ingenieursbureaus en onder de toonaangevende bedrijven in de industriële dienstverlening (zie de Lünendonkstudie van 2021) zijn wij vandaag de dag voor ruim 50% van de Duitse en Oostenrijkse procesindustrie actief. In het kader van de energietransitie zijn waterstof en Power-to-X-technologieën in deze branche voor ons strategisch belangrijke thema’s met een hoge prioriteit. Wij nemen de verantwoordelijkheid en begeleiden onze klanten voor een deel al vele jaren in de richting van het bereiken van de ambitieuze CO2-verminderingsdoelen en uiteindelijk klimaatneutraliteit – met interessante projecten op het gebied van eFuels, E-mobiliteit, SAF enz. Ook in de kringloop- | recyclingeconomie zetten wij onze ervaringen toekomstgericht in.

BRANCHES