Intelligente engineering

Een eigen centrale afdeling integreert een veelheid aan engineeringtools van toonaangevende aanbieders en zelf ontwikkelde software – ten gunste van een veilige, tijd- en kostenbesparende installatieplanning.

Interfaceoptimale planning

Met consistente engineeringprocessen en een hoge mate van digitalisering kunnen wij een continue planning volgens de laatste stand van de techniek verzorgen.

XX-XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Softwareoplossingen voor de industrie

Wij bieden onze klanten doelgerichte softwareoplossingen voor intelligente, digitale installatiedocumentatie, elektronisch redlining en een flexibel en op databanken gebaseerd documentenmanagement.

Intelligente, integrale engineering

Door de integrale benadering bij de keuze van onze IT- en CAE-tools en de integratie van meer dan 50 beproefde engineeringtools en zelf ontwikkelde software beiden wij een continue planning volgens de laatste stand van de techniek. Onze 3D-planning wordt door een eigen meetafdeling ondersteund, die voor elke tool de passende puntenwolk uit de 3D-laserscanning laat komen.

De open architectuur van onze planningsomgeving maakt onze engineering maximaal flexibel als het om de integratie van de systemen van onze klanten gaat.

Intelligente engineeringoplossingen voor de industrie

Aanvullend ontwikkelt de afdeling “IT-service” prakijkgeoriënteerde softwareoplossingen met betrekking tot de planning en documentatie van industriële installaties. In nauwe samenwerking met planningsingenieurs en installatie-exploitanten ontstaan op deze wijze digitaal gereedschap, concrete oplossingen en toepassingsgerichte programma’s, die engineeringprocessen meetbaar verbeteren en tijd, geld en hulpbronnen besparen.

Finally Intelligent Documentation

De databank-applicatie FID is een toepassing voor het intelligente beheer van de totale documentatie van een installatie. Door zijn grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen kan hij in alle afdelingen intuïtief en zonder scholing worden ingezet. Via één portaal krijgt u met FID toegang tot de volledige bestandsdocumentatie: de databanktoepassing maakt daarbij gebruik van documenten die geautomatiseerd uit verschillende bronnen worden ingelezen en via de uitrustingsmarkering aan elkaar gekoppeld worden. De tijdens de importanalyse verzamelde gegevens kunnen ook voor de vergelijking en consolidatie van gegevens uit verschillende bronnen of ter ondersteuning van gegevensmigraties worden gebruikt.

Intelligent commentaar op tekeningen

redPID is een databankapplicatie voor digitaal commentaar (“redlining”), vooral van proces- en leidingtechnische tekeningen op pdf- dan wel As-Built-documenten. Door de intuïtieve bediening kunnen aantekeningen in rood op de tekeningen even snel als “met de hand” worden aangebracht en permanent leesbaar worden gemaakt. Met redPID kunt u eenvoudige vectorgrafieken en teksten genereren, snel complexe schetsen maken, lijsten met leiding- of isolatieklassen, mediamarkeringen enz. aanmaken en documenten in batchmodus stempelen. Met de databankfunctionaliteit kunt u de gegenereerde gegevens eenvoudig dupliceren, overdragen en exporteren.