Geïntegreerde installatieconcepten

Bij de planning van nieuwe installaties, modernisering of onderhoud: onze ingenieurs en technici werken interdisciplinair – van de advisering tot aan de ingebruikname. Dit stelt ons in staat tot zowel een professionele afwikkeling van vakspecifieke als van werksoortoverstijgende opdrachten.

Constructability | Montagehaalbaarheid

Wat onze engineering kenmerkt is een hoge praktijkgebondenheid en een geïntegreerde planningsbenadering. Door de integratie van engineerings- en montagecompetentie bij de Griesemann Gruppe beschikken wij over een uitgesproken veiligheidsbewustzijn en hebben altijd oog voor de montagehaalbaarheid.

Raamovereenkomsten, alliantie- | EPCM-partnerschappen

Door jarenlang gegroeide samenwerking met de industrie beschikken wij over omvangrijke exploitatiegeoriënteerde knowhow. Onze diensten op het gebied van de technische procesoptimalisering, de engineering en veiligheids- en rentabiliteitsvragen zijn gekenmerkt door deze ervaring. Wij hanteren de hoogste normen voor een ervaren project- en duurzaam contractpartnermanagement.

“Inhouse”-disciplines en competentiecentra

Wij dekken alle relevante engineeringdisciplines “inhouse” af. Bovendien beschikken wij over eigen competentiecentra voor specifieke thema’s zoals functionele veiligheid, databank- en overheidsengineering, Industrie 4.0 of Green Technology.

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX-XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Engineering bij installatiebouw – flexibel en efficiënt

Ons team, bestaande uit ruim 600 ingenieurs en technici, staat voor jarenlange ervaring en brede oplossingscompetentie gedurende alle fases van de installatieplanning – van de voorstudie via het basic- en detailengineering tot aan de ingebruikname.

De belangrijke hoekstenen waarop wij onze engineering oriënteren zijn voor ons: een grootst mogelijke veiligheid, een hoge installatiebeschikbaarheid en montagehaalbaarheid. De optimale engineeringoplossing voldoet daarbij kwalitatief en monetair aan de hoogste eisen. Wat onze klanten vooral aan ons waarderen is ons uitgesproken begrip voor de belangen van hun bedrijf. Met meer dan 40 vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland komen wij heel dicht bij onze klanten en zijn uitstekend bekend met de plaatselijke omstandigheden.

Efficiëntiewinst door sterke alliantie- | EPCM-partners

In het kader van onze jarenlange engineering- en EPCM-partnerschappen leveren wij aan de ene kant multidisciplinaire engineeringsprestaties, aan de andere kant zijn wij betrouwbare projectleiders. Hierdoor kunnen onze klanten alle taken, van engineering en projectmanagement, van kosten- en deadlinebewaking, evenals van het inkoop- en contractpartijenmanagement, uitbesteden aan een ervaren en sterke partner op locatie. Als de wens bestaat om een langdurige partnerschap overeen te komen, brengen wij als Griesemann Gruppe onze omvangrijke ervaring bij de opzet van dergelijke processen en structuren in.

ENGINEERING- | ALLIANTIEPARTNERSCHAPPEN

Onze disciplines

Een op de individuele klant toegesneden begeleidingsprincipe, precieze scopedefinities en geïntegreerde engineering vormen de basis van onze vele jarenlange en vertrouwelijke partnerschappen. Met diepgaande procestechnische knowhow en een grote schat aan ervaringen in de E/MSR- en automatiseringstechniek gaan wij uw ambitieuze engineeringopdrachten aan – naargelang de eisen single of multidisciplinair. Alle relevante engineeringsdisciplines dekken wij daarbij ‘inhouse’ af. Enkele competentiecentra voor specialisaties, zoals bijv. functionele veiligheid, databank- en overheidsengineering, Industrie 4.0 of Green Technology bundelen groepsgewijs de relevante knowhow.

Procestechnologie

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Machine- | Apparaattechniek

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Aanlegplanning | Buisleidingstechniek

Bouwtechniek | Staalbouwtechniek

E/MSR-Techniek | Automatisering

Intelligente tools en databankengineering

Een eigen centrale afdeling “Engineeringprocessen en -toepassingen” integreert op intelligente wijze meer dan 50 geaccepteerde engineeringtools van toonaangevende aanbieders en zelf ontwikkelde software, om individuele klanten oplossingen op maat aan te bieden. Door deze hoge mate van digitalisering en consistente digitale engineeringprocessen kunnen wij een doorlopende planning volgens de laatste stand van de techniek aanbieden.