Elektrotechniek

In de elektrotechniek leveren wij complexe engineeringsprestaties voor een betrouwbare energievoorziening van uw installatie. Profiteer van onze brede ervaring.

Meet- | Stuur- | Regeltechniek

Wij zijn uw betrouwbare aanspreekpersoon als het gaat om het aansturen en bewaken van de processen in uw procestechnische installatie.

Automatisering | Procesregelsystemen

Als fabrikantonafhankelijke dienstverlener ontwikkelen wij geïntegreerde en continue automatiseringsoplossingen voor uw specifieke processen.

Procesbesturingstechniek voor procestechnische installaties

De afwikkeling van geïntegreerde nieuwbouw- of moderniseringsprojecten in de E/MSR- en automatiseringstechniek – van ontwerp tot realisering – behoort tot onze kerncompetenties. Niet alleen historisch bepaald is de procesbesturingstechniek een van onze belangrijkste activiteiten. Wat ons ook en vooral in staat stelt tot een geïntegreerde benadering is de combinatie van relevante engineerings- en montagecompetenties en de hoge kennisuitwisseling tussen planning en realisering. 180 ingenieurs en technici ontwikkelen complexe oplossingen voor de elektrische energievoorziening, meet- en regeltechniek, (tele)communicatietechniek en automatisering.

In E/MSR-montage en -onderhoud staan meer dan 500 op dat gebied ervaren geschoolde krachten voor een professionele en veilige realisatie.

Onze diensten in de E/MSR-techniek

Op het terrein van elektrotechniek stellen wij voor u de planning op van de elektrische stroomvoorziening van uw procestechnische installaties. Ook als het gaat om het aansturen en bewaken van de processen zijn wij uw betrouwbare partner. Of het nu gaat om de planning voor nieuwe installaties of van onderhoud – wij ondersteunen u bij de inventarisatie van de feitelijke toestand, de engineering, de monitoring van de montage en de ingebruikname. Profiteer van onze grote ervaring.

 • Investeringskostenramingen
 • Concepten voor de veiligheid van de installatie
 • Ontwerp en maatvoering van E/MSR-componenten
 • Ontwerp van transformatoren, beveiligingssystemen en schakelsystemen
 • Berekening van kortsluitings- en uitgangsstroom – kabelberekeningen
 • Infrastructuurconcepten
 • E/MSR-bekabelingsdocumenten
 • Specificaties voor materiaallevering en montagediensten
 • Montagetekeningen
 • Montage- en demontagedocumentatie
 • Testrapporten, testvoorschriften en TÜV-documenten
 • Montagecoördinatie per werkdiscipline
 • Begeleiding en uitvoering van functietests, ingebruiknames

Automatiseringstechniek | Software-engineering

Als fabrikantonafhankelijke dienstverlener ontwikkelen wij geïntegreerde en continue automatiseringsoplossingen voor uw specifieke processen. Zowel continue installaties als batchgeoriënteerde processen behoren daarbij tot ons specialisme. Onze competentie omvat alle niveaus van automatisering – van veldniveau via veldbusniveau tot aan het procesbesturingsniveau. Wij ontwerpen niet alleen het automatiseringssysteem, maar programmeren ook complete functionele eenheden. In het kader van het systeemdesign hebben wij de ambitie om het technisch en economisch meest zinvolle automatiserings-, bedienings- en bewakingsconcept te leveren – altijd met het doel om duurzame oplossingen om te zetten die met het oog op toekomstige aanpassingen aan de installatie aanpasbaar zijn. Centraal daarbij staat een hoge gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid. In de automatisering gaat onze dienstverlening veel verder dan projectplanning en configuratie van uw hardware: onze specialisten werken zich intensief in de technologie van de installatie in en ontwikkelen op deze basis oplossingen op maat voor uw specifiek SPS-/procesbesturings- of SCADA-systeem.

Hoge installatieveiligheid door competentie op het gebied van explosiebeveiliging en SIL

Een eigen competentiecentrum bundelt omvangrijke vak- en gespecialiseerde kennis op het gebied van explosiebeveiliging en SIL (Safety Integrity Level) en is verantwoordelijk voor een diepgaand concept voor de veiligheid van de installatie. Ons aanbod:

 • Veiligheidsbeschouwingen en risicobeoordelingen
 • Planning van de gewenste infrastructuur
 • Specificatie van de hardwarecomponenten van de meetpunten
 • Bewijzen voor intrinsieke veiligheid en technische documentatie
 • Planning van veiligheidsrelevante functies met inachtneming van het veiligheidsnormniveau, de risicotaxatie en de veiligheidsbeschouwing
 • Specificatie van de veldapparatuur, interfaceniveau en logica
 • Verstrekken van een SIL-bewijs volgens de meest recente norm
 • Testvoorschriften en -rapportage van de betrokken meetpunten