Van processimulatie tot ingebruikname

Ervaren procesingenieurs begeleiden u van begin af aan bij uw individueel planningsproject met hooggekwalificeerde, op de lange termijn gerichte advisering – van de haalbaarheidsstudie tot de ingebruikname.

Power-to-X, elektrolyse-installaties, H2-technologieën

Onze omvangrijke technologische knowhow van 50 jaar branche-ervaring zetten wij toekomstgericht in op het terrein van Green Technology.

XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX-XX-X, X2, XXXXXXXXXXX

Procestechnische technologieknowhow

Als jarenlange partner van de industrie met omvangrijke procestechnische expertise beschikken wij over ca. 50 jaar ervaring in de implementatie van technologische knowhow.

Wij begeleiden onze klanten bij de planning technologieneutraal en individueel, van de haalbaarheidsstudie tot aan de omzettingsfase. In dat kader nemen wij u het complexe procestechnische basisontwerp uit handen, inclusief processimulaties, materiaal- en energiehuishouding, O&O-schema en uitvoeringseisen voor de onderaannemers.

Onze diensten in de procestechniek

 • Simulatie van nieuwe installaties en optimalisering van bestaande installaties
 • Opstellen van een materiaalhuishouding
 • Opstellen van blokstroomdiagrammen, processtroomdiagrammen, leidingwerk- en instrumentatietekeningen
 • Hydraulische ontwerpen en optimaliseringen
 • Ontwerp en nacalculatie van Shell & Tube-warmtewisselaars
 • Ontwerp en modificatie van apparatuur
 • Ontwerp van MSR- en veiligheidstechnische armaturen, zoals bijv. regel- en veiligheidskleppen
 • Fakkelsysteemontwerp en -optimaliseringen
 • Veiligheidsbeschouwingen voor procesinstallaties
 • Toezichtgerichte engineering
 • Procesbeschrijvingen en bedrijfshandboeken
 • Operatortraining en opstartondersteuning

Elektrolyse- en Power-to-X-installaties

Onze omvangrijke competentie op het gebied van technologische ontwikkeling komt ook bij Green Technology en H2 van pas. Als Griesemann Gruppe leveren wij onze bijdrage aan het realiseren van toekomstgerichte projecten voor CO2-reductie op het gebied van elektrolyse-, c.q. waterstof- en Power-to-X-installaties door een vroegtijdige en intensieve analyse van de bestaande processen. Door onze brancheoverstijgende benadering, de vele jaren ervaring met projectleiding en interfacemanagement, evenals door het kunnen terugvallen op alle engineerings- en montagedisciplines die wij “inhouse” hebben, creëren wij ook op dit terrein nieuwe normen met betrekking tot integrale projectafhandeling.

Referenties

De volgende referenties zijn relevante voorbeelden voor onze activiteiten in de sector hernieuwbare technieken:

 • Voorbereidende projecten voor de CO2-neutrale productie van synthetische brandstoffen (SAF/Synfuels)
 • Algemene planning van een elektrolyse-installatie
 • Planning van een waterstoflaadstation (trailerbelading)
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsinstallatie op het gebied van hernieuwbare energie
 • Planning van een Power-to-Liquid-proefinstallatie
 • Multidisciplinaire montage en interfacecoördinatie van elektrolyse-installatie
 • Conceptstudie voor de emissievrije warmtevoorziening van een woonwijk